DPO diensten & GDPR compliance bestendiging

Hoe de GDPR-wetgeving en lokale privacy wetgevingen blijvend naleven?  

clipeum biedt een brede waaier van diensten aan met betrekking tot de implementatie van GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) compliance binnen uw organisatie, maar ook met het oog op het bestendigen van GDPR compliance.

De DPO (Data Protection Officer)/GDPR SPOC (Single Point Of Contact) zorgt ervoor dat u op elk ogenblik in regel blijft met de geldende Europese en lokale privacy regels. Een externe DPO of GDPR SPOC is niet enkel onpartijdig, ervaren en een veilige manier om in orde te zijn met de Europese GDPR wetgeving (en de door de EU-lidstaten omgezette nationale GDPR-wetgevingen), het schenkt u ook gemoedsrust om te weten dat u altijd in regel en up-to-date met de meest recente wijzigingen in privacy gerelateerde wetgeving zal zijn.

Het permanent naleven van de GDPR-wetgeving zal bovendien (extra) vertrouwen creëren onder uw personeel, uw klanten, uw leveranciers en andere belangrijke belanghebbenden zoals uw aandeelhouders.

Hoe gaan we te werk? 

clipeum biedt een brede waaier aan DPO of GDPR SPOC diensten aan onder de vorm van een implementatietraject, via een nazorgtraject, of onder de vorm van een onafhankelijke GDPR screening (ook privacy scan/privacy audit/privacy assessment genoemd) voor uw onderneming of groep van ondernemingen. Het betreft (niet limitatief):

 • GDPR-compliance onderhoudsprogramma: opmaak van en assistentie bij uitvoering van het GDPR onderhoudsprogramma, waaronder het opzetten en/of uitvoeren van een reeks periodieke compliance checks en het opvolgen van de implementatie van vastgelegde actieplannen.
 • Onderhouden van het gegevensregister op continue basis.
 • Data protection impact assessments (DPIA’s) of gegevensbeschermingseffect-beoordelingen (GBEB’s): onderhouden van bestaande DPIA’s en opmaken van nieuwe DPIA’s voor elke kritische verwerkingsactiviteit van persoonsgegevens.
 • Data subject requests: bijstaan bij het verwerken van aanvragen van gegevens-betrokkenen.
 • Screening van contracten/HR & ICT policies en procedures/gebruiksvoorwaarden/compliance status van (nieuwe of wijzigende) contractuele relaties.
 • Datalek-ondersteuning: voorzien van organisatorische, juridische en technische ondersteuning in geval van datalekken (ook buiten de kantooruren).
 • DPO helpdesk: behandelen van specifieke vragen door belanghebbenden (klanten, leveranciers, werknemers, contractors, ...) in verband met het verwerken van persoonsgegevens.
 • Onafhankelijke compliance audits: uitvoering van een GDPR compliance audit op uw organisatie na het vervolledigen van het GDPR compliance traject.
 • 3rd party audits: Ondersteunen van uw onderneming bij het voorbereiden of begeleiden van GDPR-audits aangevraagd door nationale gegevensbescherming-sinstanties, aandeelhouders, klanten, etc.
 • Interactie met de Europese en nationale gegevensbeschermingsautoriteit: verzorgen van of begeleiden bij contacten tussen uw onderneming en de gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Rapportering: opzetten van en uw organisatie ondersteunen bij de periodieke privacy gerelateerde rapporteringen/dashboards.
 • “Legal watch”: uw organisatie informeren over relevante wijzigingen in de relevante Europese en lokale privacy wetgeving en de impact ervan op uw bedrijf.
 • “Awareness”: opzetten van recurrente bewustmakingsinitiatieven (vb. communicatie-campagnes, phishing oefeningen of privacy workshops).
 • Training m.b.t. gegevensbescherming: organiseren van de nodige opleidingsinitiatieven of GDPR update sessies voor de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie.
 • Assistentie bij de selectie van externe GDPR tools: in kaart brengen van functionele vereisten waaraan GDPR tools moeten voldoen voor uw organisatie en u begeleiden met het selectieproces van de geschikte GDPR tool. 

Interesse?

Wilt u graag meer weten over hoe clipeum uw bedrijf kan bijstaan in de organisatie van het GDPR compliance proces en het onderhouden van GDPR compliance? Dan komen we graag eens langs. Contacteer ons vrijblijvend door een e-mail te sturen naar frederik.vervoort@clipeum.be of bel ons op +32 473 91 05 80 voor meer informatie.