Privacybeleid Clipeum

Laatste update: 27 februari 2024

Dit “Privacybeleid” reguleert hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door clipeum BV, een in België geregistreerd bedrijf, met maatschappelijke zetel te Achterlo 7, B-2520 Ranst, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0678.791.944. 

Gelieve dit “Privacybeleid” aandachtig te lezen, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, en welke cookies worden gebruikt. Door onze diensten te gebruiken of uw diensten te leveren, een overeenkomst met ons te ondertekenen, of onze website te bezoeken (toegankelijk via het volgende webadres: www.clipeum.be), verklaart u dat u deze Privacyverklaring heeft gelezen, en dat u uitdrukkelijk instemt met de inhoud ervan, alsook met het verwerken zelf.

Artikel 1 - Algemeen

clipeum stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, alsook met de omzetting van deze Europese Verordening in Belgische wetgeving, welke op 30 juli 2018 van kracht werd en welke de Belgische privacy wet van 1992 opheft.

Tevens respecteert clipeum de anti-spam bepalingen van Boek XII van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met betrekking tot de “Wet op de elektronische economie”

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan bereikt worden op: cyber@clipeum.be

Artikel 2 – Op wie is deze privacyverklaring van toepassing, en wat valt er onder de verklaring?

We streven ernaar om uw privacy te beschermen, en om uw informatie op een open en transparante manier te behandelen.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we informatie over u zullen verzamelen, behandelen, opslaan en beschermen, wanneer:

- we diensten aan u of aan onze klanten bieden;
- u “onze website” gebruikt;
- we andere activiteiten uitvoeren die deel uitmaken van onze bedrijfsvoering, zoals hieronder nader beschreven.

Wanneer we refereren aan “onze website” of “deze website” in deze verklaring, bedoelen we de specifieke website die start met “clipeum.be”.

Deze privacyverklaring bevat ook informatie over wanneer we uw persoonsgegevens delen met  derde partijen (zoals onze dienstenleveranciers).

Het kan ook zijn dat we het gebruik, verzamelen, beschermen en bijhouden van uw persoonsgegevens bestempelen als “het verwerken van” zulke persoonsgegevens.

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Tijdens het aanbieden van onze diensten aan u of aan onze klanten, en het uitvoeren van “due diligence” analyses met betrekking tot onze diensten (of tijdens het bespreken van mogelijke diensten die we kunnen aanbieden), zullen we persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen. Het kan ook dat we persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Het kan ook dat we zulke data verzamelen of verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld in een formulier op onze website), omdat andere mensen die data aan ons geven (bijvoorbeeld uw werkgever of adviseur, of de externe dienstenleveranciers die we inzetten voor onze bedrijfsvoering), of omdat de data openbaar beschikbaar zijn. 

Het kan ook dat we persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen omdat we die data observeren of afleiden uit de manier waarop u met ons of met anderen interageert. Bijvoorbeeld, om uw gebruikservaring met de website te verbeteren, en om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, kunnen wij (of onze dienstenleveranciers) gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in een gebruiker’s browser) of web beacons, die persoonsgegevens zouden kunnen verzamelen. Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies en andere traceringstechnologieën, en hoe u deze kan controleren, kan gevonden worden in ons cookiebeleid dat hieronder werd toegevoegd.

De persoonsgegevens die we verzamelen of verkrijgen kunnen het volgende bevatten: uw naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, land van verblijf, werkgegevens (zoals het bedrijf waarvoor u werkt, uw functietitel) en opleidingsgegevens, uw berichten op blogs, forums en elke andere sociale media applicaties en diensten die we aanbieden, uw IP-adres, uw browsertype en taal, wanneer en hoelang u onze website bezoekt, klachtengegevens, gegevens over hoe u gebruikmaakt van onze producten en diensten, gegevens over hoe u graag met ons communiceert, en andere gelijkaardige informatie.

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen ook zogenaamde ‘gevoelige’ of ‘speciale categorieën’ van persoonsgegevens bevatten, zoals gegevens over uw dieetvoorschriften (bijvoorbeeld wanneer clipeum graag een lunch wil voorzien tijdens een meeting).

De types persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen variëren naargelang de aard van de diensten die we u, of onze klant, bieden, of naargelang uw gebruik van de website. In uitzonderlijke omstandigheden, kan het ook dat we andere speciale categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen, omdat u die data vrijwillig aanbiedt, of omdat we wettelijk verplicht zijn om die data te verzamelen.

We begrijpen het belang van de privacybescherming van kinderen. Onze website en diensten zijn niet ontwikkeld voor, of opzettelijk getarget op, kinderen. Het is niet ons beleid om bewust gegevens en informatie over kinderen te verzamelen of op te slaan.

Artikel 4 – Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Het gebruik van persoonsgegevens om diensten aan onze klanten aan te bieden

We zullen uw persoonsgegevens gebruiken om u of onze klant te voorzien van de gevraagde diensten. Als onderdeel hiervan, zouden we uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken tijdens de correspondentie met betrekking tot deze diensten. Zulke correspondentie kan gebeuren met u, onze klant, onze dienstenleveranciers, of bevoegde instanties. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om “due diligence” analyses met betrekking tot onze diensten uit te voeren. Omdat we aan onze klanten verschillende soorten diensten aanbieden, varieert de manier waarop we persoonsgegevens gebruiken met onze type diensten.

Het gebruik van persoonsgegevens voor andere activiteiten dan die die deel uitmaken van onze bedrijfsvoering

We zouden uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor, of in verband met:

- toepasselijke wettelijke verplichtingen;
- aanvragen en communicatie van bevoegde instanties;
- administratieve doelen;
- boekhouding, facturatie en risicoanalyse;
- klantenrelaties, zoals: (i) u informatie sturen over onze producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u; (ii) u contacteren om feedback op onze diensten te ontvangen; en (iii) u contacteren voor andere marketing- en onderzoeksdoelen. In alle bovenstaande gevallen geven we u de mogelijkheid om onze aanbiedingen en verzoeken op elk moment te weigeren. In specifieke gevallen, indien nodig, bijvoorbeeld wanneer u nog geen klant bent, zullen we ervoor zorgen dat we uw voorafgaande toestemming hebben, voor we u onze communicatie of andere marketingverzoeken toesturen (zie ook hieronder: “Op welke rechtsgronden baseren we ons voor het verwerken van uw persoonsgegevens?”);
- rekrutering en bedrijfsontwikkeling (bijvoorbeeld getuigenissen van werknemers van onze klanten kunnen gebruikt worden als onderdeel van onze rekruterings- en bedrijfsontwikkelingsmaterialen, met de toestemming van die werknemer);
- diensten die we verkrijgen van onze professionele adviseurs, zoals advocaten, boekhouders en consultants;
- het beschermen van onze rechten en die van onze klanten.
 

Het gebruik van persoonsgegevens verzameld via onze website

Bovenop de doelen hierboven, gerelateerd aan onze bedrijfsvoering, kunnen we ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens die we verzameld hebben via onze website om:

- onze website te beheren en te verbeteren;
- de inhoud van onze website op u af te stemmen, om u een meer gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden;
- elk verzoek dat u via onze website doorstuurt, te beheren en erop te antwoorden. 

Het gebruik van cookies

Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat wordt verstuurd door de clipeum server en wordt opgeslagen op uw computer. De informatie die op deze cookies wordt opgeslagen kan enkel gelezen worden door ons, en enkel voor de duur van uw bezoek aan onze website. 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te kunnen bieden wanneer u onze website bezoekt, en om onze website te kunnen optimaliseren.

Als resultaat van recente wetswijzigingen, moeten alle websites in de Europese Unie uw toestemming vragen voor het gebruik en het opslaan van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en complete informatie over de cookies die we gebruiken, en hun doel.

Hoewel er verschillende types cookies zijn, te onderscheiden volgens functionaliteit, oorsprong of periode van bewaring, maakt de wetgeving vooral onderscheid tussen functioneel of technisch noodzakelijke cookies enerzijds, en alle andere cookies anderzijds. 

De website maakt enkel gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Has_js (Drupal): Laat de server toe om te weten of iemand JavaScript heeft aan staan; Opslagduur = gedurende de sessieperiode
Drupal.tableDrag.showWeight (Drupal): User interface voorkeuren opslaan; Opslagduur = 10 minuten

Niet-functionele cookies

_ga (Google Analytics): Websiteprestaties verbeteren; Opslagduur = 2 jaar
_gat (Google Analytics): Websiteprestaties verbeteren; Opslagduur = 10 minuten
_gid (Google Analytics): Websiteprestaties verbeteren; Opslagduur = 1 dag

Voor cookies die geplaatst worden door derde partijen (inclusief Google Analytics), verwijzen we u door naar de verklaringen die deze partijen doen op hun respectievelijke website. Gelieve op te merken dat wij noch invloed uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

Bij uw eerste bezoek aan onze website, zal u gevraagd worden om ons gebruik van cookies te aanvaarden. U kan de cookie-instellingen voor onze website op elk moment veranderen, en dus uw toestemming herroepen.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratie parameters van uw webbrowser te veranderen. Cookies uitschakelen kan betekenen dat u bepaalde functies van de website niet meer kunt gebruiken.

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan te contacteren via email (cyber@clipeum.be)  of door het contactformulier bij ‘contact’ op onze website in te vullen.

Meer informatie over cookies kan ook gevonden worden op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over op surfgedrag gebaseerde reclame en online privacy kan gevonden worden op: http://www.youronlinechoices.eu/.

Artikel 5 – Rechtsgronden waarop we ons baseren voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We zijn wettelijk verplicht om in deze privacyverklaring de rechtsgronden toe te lichten waarop we ons baseren voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden omdat: (a) we onderworpen zijn aan wettelijke verplichtingen; (b) de informatie vereist is om onze diensten aan u of onze klant te kunnen aanbieden; (c) we legitieme belangen hebben in het doeltreffend leveren van onze diensten aan u of onze klant.

Voor zover we gevoelige persoonsgegevens over u verwerken voor een van de doelstellingen hierboven beschreven, zullen we dat doen omdat ofwel: (i) u ons uw expliciete toestemming heeft gegeven om de data te verwerken; (ii) we wettelijk verplicht zijn om de data te verwerken om zeker te zijn dat we onze ‘ken uw klant’-verplichtingen nakomen (of andere wettelijke verplichtingen); (iii) het verwerken noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen onder de arbeids- sociale zekerheid- of sociale beschermingswetten; (iv) het verwerken noodzakelijk is voor vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering of (v) u de data publiekelijk beschikbaar heeft gesteld.

Waar we wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingmaterialen toe te sturen, zullen we u deze marketingmaterialen ook enkel toesturen wanneer we deze expliciete toestemming van u hebben verkregen.

Als u niet langer marketingmaterialen van ons wil toegestuurd krijgen, dan kan u in elke dergelijke communicatie klikken op de ‘uitschrijven’-knop.

Artikel 6 – Aan wie stellen we uw gegevens beschikbaar?

Met betrekking tot een of meerdere doeleinden beschreven in de “Hoe gebruiken we de informatie over u?” sectie hierboven, kunnen we mogelijks gegevens over u vrijgeven aan: derde partijen die diensten aan ons verlenen; bevoegde instanties (inclusief rechtbanken en autoriteiten; uw werkgever en/of hun adviseurs; uw adviseurs; organisaties die ons helpen om het fraude risico te verminderen, en andere derde partijen die toegang nodig hebben tot persoonsgegevens voor een of meerdere doeleinden zoals hierboven beschreven in de “Hoe gebruiken we de informatie over u?” sectie).

Onze website beschikt over blogs en andere sociale media applicaties of diensten die het mogelijk maken om inhoud te delen met andere gebruikers (collectief benoem als “Sociale Media Applicaties”). Belangrijk: alles van persoonsgegevens die u bijdraagt aan deze Sociale Media Applicaties kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van de applicatie. We hebben weinig tot geen controle over deze andere gebruikers en we kunnen daardoor niet garanderen dat informatie die u via deze Sociale Media Applicaties deelt, zullen worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Gelieve op te merken dat sommige ontvangers van uw persoonsgegevens, zoals hierboven aangegeven, zouden kunnen gebaseerd zijn in landen buiten de Europese Unie, waar de wetgeving mogelijks niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming voorziet. In zulke gevallen, zullen we ervoor zorgen dat er aangepaste bescherming voorzien is om uw persoonsgegevens te beschermen, zodat deze ontvangers voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De aangepaste bescherming voor derde partijen zou een ‘overeenkomst voor uitwisseling van gegevens’ zijn met de ontvanger, gebaseerd op standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie, voor overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

Verdere details over de overdrachten hierboven beschreven, en de aangepaste bescherming die wordt gebruikt door clipeum met betrekking tot dergelijke overdrachten, zijn ook beschikbaar door ons te contacteren via cyber@clipeum.be.

We zouden mogelijks ook uw persoonsgegevens moeten vrijgeven, wanneer we daartoe wettelijk verplicht worden, of tijdens juridische procedures. 

Artikel 7 – We geven om uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens bijhouden voor de langste van de volgende periodes: (i) zolang als nodig is voor de relevante activiteiten of diensten; (ii) wettelijk verplichte bewaringstermijn; of (iii) het einde van de periode waarin procedures of onderzoeken zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de diensten.

We maken gebruik van een waaier aan fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens veilig, accuraat en up to date houden. Deze maatregelen bevatten:

- opleiding en training aan onze relevante werknemers om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van onze privacy verplichtingen wanneer we persoonsgegevens verwerken;
- administratieve en technische controles om toegang tot persoonsgegevens te beperken;
- technologische beveiligingsmaatregelen;
- fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals beperkte toegang tot onze gebouwen.  

Hoewel we geschikte beveiligingsmaatregelen gebruiken eens we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, is de overdracht van data over het internet (inclusief via e-mail) nooit helemaal veilig. We streven ernaar om persoonsgegevens te beschermen, maar we kunnen de beveiliging van data die aan ons, of door ons, werd overgedragen via het internet, niet volledig garanderen.

Artikel 8 – Uw rechten

U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u het recht om:

- bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;
- ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;
- ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;
- uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);
- bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen, of indien u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar cyber@clipeum.be of stuur een brief naar onderstaand adres:

clipeum
T.a.v. Frederik Vervoort
Achterlo 7
2520 Ranst, Belgium

U kunt deze contactgegevens ook gebruiken indien u een klacht tegen ons wenst in te dienen in verband met uw privacy.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de EU Gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied. Indien u graag wenst doorverwezen te worden naar de geschikte Gegevensbeschermingsautoriteit, gelieve ons dan te contacteren zoals hierboven aangegeven.

Artikel 9 – Aanpassingen aan de clipeum Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring mogelijks af en toe aanpassen.

Om u op de hoogte te brengen van aanpassingen aan deze privacyverklaring, zullen we de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe, aangepaste privacyverklaring zal gelden vanaf die datum. Daarom raden we u aan om deze verklaring af en toe eens te herlezen, om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.