ICT-maturiteitsscan

Op basis van een internationaal erkend informatiebeveiligingsraamwerk, toetsen wij uw huidige ICT-infrastructuur en ICT-beleid af t.o.v. de best practices. Zo krijgt u inzicht in de maturiteit van uw ICT-infrastructuur / ICT-beleid en ontdekt u eventuele risico's en/of verbeterpunten.
Waar u dit wenst, kunnen wij u vervolgens op pragmatische wijze ondersteunen bij het verbeteren van uw ICT-infrastructuur / ICT-beleid (organisatorisch en technisch), alsook bij het creëren van het nodige bewustzijn binnen uw organisatie.

Voor wie

De ICT-maturiteitsscan is opportuun indien uw organisatie reeds heeft nagedacht over ICT-beveiliging, hiervoor al een aantal maatregelen heeft genomen en u graag eens een extra paar ogen of advies over best practices wenst.
Maar deze scan is eveneens nuttig voor bedrijven die op heden slechts beperkte maatregelen inzake informatiebeveiliging genomen hebben en graag willen weten wat nodig is om een adequate informatiebeveiliging op te zetten, rekening houdende met hun specifieke bedrijfscontext.

Deliverables

We toetsen uw geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen en bestaande beleidsregels (policies & procedures) inzake informatiebeveiliging binnen de context van uw organisatie af t.o.v. erkende standaarden. Op die manier kunnen wij u een objectieve inschatting geven over de maturiteit van uw organisatie op vlak van cyber-/informatiebeveiliging.

Waar er nog eventuele ruimte is voor professionalisering van uw ICT-beleid, kunnen wij u helpen met opzetten van de nodige beleidsregels, het implementeren van technische maatregelen en het voorzien van bewustmakingssessies voor personeel en/of management om zo de professionalisering niet louter theoretisch te houden.

KMO-portefeuille

Kan een KMO gebruik maken van de KMO portefeuille voor deze dienstverlening?
Ja, clipeum is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille, zowel voor opleiding als voor advies.