Nieuws

Wist u dat er een investeringsaftrek bestaat voor digitale investeringen?

news item photo

U denkt eraan te investeren in de beveiliging van uw informatie- en communicatietechnologieën? Goed nieuws! U kunt genieten van een verhoogde investeringsaftrek als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wij zochten voor u uit hoe dat juist in elkaar zit.

Fiscaal voordeel tot 25% van de aanschaffingswaarde

Digitale investeringen verkrijgen onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek. Als u voor eind 2022 investeert, geniet u van een verhoogde investeringsaftrek van 25%. Bij dit fiscaal voordeel is het voor uw onderneming mogelijk om een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering af te trekken van de belastbare winst. In situaties waar de winst onvoldoende is, kan u in aanmerking komen om de investeringsaftrek over te dragen naar de winsten van een volgend belastbaar tijdperk.

Voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen

De investeringsaftrek voor digitale investeringen is voor u van toepassing indien u als natuurlijke persoon of kleine vennootschap industriële, commerciële of landbouwactiviteiten uitoefent. Deze uitoefening is met winstoogmerk, waardoor vzw’s naast deze subsidie grijpen.

De definitie van een kleine vennootschap is vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het gaat over ondernemingen die voor het laatst afgesloten boekjaar maximum één van deze criteria overschreden hebben:

  • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet exclusief btw: €9.000.000;
  • balanstotaal: €4.500.000.

Digitale investeringen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie

Om in aanmerking te komen voor de (verhoogde) aftrek dient het te gaan om digitale vaste activa. Hierbij valt een drievoudig onderscheid te maken tussen investeringen voor:

  • beveiliging van informatie- en communicatietechnologie;
  • integratie en exploitatie van systemen voor digitale betalingen en facturatie;
  • witte kassa en webshop voor e-commerce.

Onder investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie, voorziet de regelgeving:

  • software of apparatuur voor de beveiliging van ICT-installaties, netwerken en informatie;
  • monitoring- en auditinginstrumenten voor ICT-beveiligingssystemen;
  • software of apparatuur die een veiliger beheer van de persoonsgegevens (verzameld door de onderneming) toelaat.

De investeringen, hardware en software, dienen nieuw te zijn en een minimale afschrijvingstermijn van drie jaar te hebben. Daarnaast is het vereist dat ze in België voor de beroepsactiviteiten aangewend worden.
 

clipeum scant uw omgeving & begeleidt u bij uw keuze

U wenst extra te investeren in beveiliging van uw ICT-infrastructuur, maar weet niet waar te beginnen? clipeum licht (de beveiliging van) uw ICT-omgeving door en adviseert waar extra investeringen aangewezen zijn. Ook bij de implementatie kunt u op ons rekenen, waarbij een van onze partners u verder begeleidt.

Wenst u met de transitie naar verhoogde informatiebeveiliging en privacy te starten? Contacteer ons vrijblijvend.

 

Door Matthieu Cloquet, 8 december 2020

share: